Vedenie

  • riaditeľka:   doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc.
  • zástupca riaditeľa:   RNDr. Alena Juríková, CSc.
  • vedecký tajomník:   doc. RNDr., Slavomír Gabáni PhD.
  • sekretariát:

Ing. Valéria Kočanová

Ing. Judita Pribišová

Ing. Miroslava Furinová

Viera Štrbinová