Vedenie

  • riaditeľ:   Doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc.
  • zástupca riaditeľa:   RNDr. Alena Juríková, CSc.
  • vedecký tajomník:   RNDr., Ing. Katarína Šipošová, PhD.
  • sekretariát:

Ing. Valéria Kočanová

Ing. Judita Pribišová

Ing. Miroslava Furinová

Viera Štrbinová