Ľudia

Vedúci Laboratória materiálovej fyziky

Ing. Pavel Diko, DrSc.

 

Vedeckí pracovníci

Ing. Katarína Zmorayová, PhD., zástupca vedúceho LMF

RNDr. Viktor Kavečanský, CSc.

Mgr. Vitalij Antal, PhD.

Ing. Monika Radušovská, PhD.

Ing. Liudmila Vojtková, PhD.

Mgr. Daniela Volochová, PhD.

 

Inžinierskí pracovníci

Ing. Samuel Piovarči

 

Doktorandi

Ing. Petra Hajdová