Kontakt

 

MUDr. Andrey Musatov, DrSc.

Ústav experimentálnej fyziky
Oddelenie biofyziky
Watsonova 47
040 01
Slovenská republika

Phone: +421 55 792 2343, +421 55 720 4133

Fax: +421 55 633 6292

E-mail: musatov@saske.sk