Základné info

Gabáni, Slavomír Doc. RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/ 7922303, 7922302
Fax: 055/6336292