Základné info

Sedlák, Marián RNDr., DrSc.

vedúci Laboratória experimentálnej chemickej fyziky
Tel.: 055/7922245
Fax: 055/6336292