Základné info

Hnatič, Michal Prof. Dr.h.c. RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník
Tel.: 055/7922226
Fax: 055/6336292