Základné info

Skyba, Peter RNDr., DrSc.

Tel.: 055/7922303, 7922309
Fax: 055/ 6336292