Základné info

Hrmo, Igor Ing.

Tel.: 055/7922334
Fax: 055/7204139