Základné info

Kunca, Branislav Ing.

Tel.: 055/7922275