Základné info

Samuely, Peter Prof. RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník Centra fyziky veľmi nízkych teplôt
Tel.: 055/6228158, 7922311, 7922310
Fax: