Základné info

Bruncko, Dušan Doc. RNDr., CSc.

vedúci ATLAS skupiny v ÚEF SAV Košice
Tel.: 055/ 7922217
Fax: 055/6336292