Základné info

Štrbinová, Viera

Tel.: 055/7922203
Fax: 055/6336292