Základné info

Flachbart, Karol Doc. RNDr., DrSc.

Vedúci atestačnej komisie
Tel.: 055/7922307
Fax: 055/6336292