Základné info

Csach, Kornel RNDr., CSc.

Vedúci Oddelenia fyziky kovov
Tel.: 055/7922210