Základné info

Stríženec, Pavol RNDr., CSc.

Tel.: 055/7922218