Základné info

Juríková, Alena RNDr., CSc.

Zástupkyňa riaditeľa
Tel.: 055/7922209
Fax: 055/6336292