Základné info

Kačmarčík, Jozef RNDr., PhD

Tel.: 055/ 7922306, 7922310