Základné info

Szabó, Pavol Mgr., CSc.

vedúci OFNT
Tel.: 055/ 7922306, 7922310
Fax: 055/ 6228158