Základné info

Pristáš, Gabriel RNDr., PhD.

Samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/ 792 2303 kl. 2303