Základné info

Fedunová, Diana RNDr., PhD.

Tel.: 055/7204131
Fax: 055/7922345