Základné info

Gažová, Zuzana doc. RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7204135
Fax: 055/7204139