Základné info

Marek, Jozef RNDr., PhD.

Tel.: 055 / 7204 134