Základné info

Kočan, Viktor Ing.

Vedúci oddelenia CITKE
Tel.: 055/7922205