Základné info

Bednáriková, Zuzana RNDr., PhD.

Tel.: 055/7922350