Výročné správy

 • Výročná správa ÚMV SAV Košice za rok 2018
 • Výročná správa ÚMV SAV Košice za rok 2017
 • Výročná správa ÚMV SAV Košice za rok 2016
 • Výročná správa ÚMV SAV Košice za rok 2015
 • Výročná správa ÚMV SAV Košice za rok 2014
 • Výročná správa ÚMV SAV Košice za rok 2013
 • Výročná správa ÚMV SAV Košice za rok 2012
 • Výročná správa ÚMV SAV Košice za rok 2011
 • Výročná správa ÚMV SAV Košice za rok 2010
 • Výročná správa ÚMV SAV Košice za rok 2009
 • Výročná správa ÚMV SAV Košice za rok 2008
 • Výročná správa ÚMV SAV Košice za rok 2007