Kontakty

  • Manažment ÚMV SAV

Riaditeľ:

RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc.
tel +421-55-7922 402
fax +421-55-7922 408
mail phvizdos(at)saske.sk

Zástupcovia:

Ing. Karel Saksl, DrSc.
tel +421-55-7922 457
fax +421-55-7922 408
mail ksaksl(at)saske.sk

RNDr. Ján Mihalik
tel +421-55-7922 403
fax +421-55-7922 408
mail jmihalik(at)saske.sk

Predseda vedeckej rady:

Ing. Ľubomír Medvecký, PhD.
tel +421-55-7922 451, 460
fax +421-55-7922 408
maillmedvecky(at)saske.sk

Podpredseda vedeckej rady:

Ing. Ladislav Falat, PhD.
tel +421-55-7922 447
fax +421-55-7922 408
maillfalat(at)saske.sk

  • Sekretariát – Úsek administratívnej podpory

Vedúca:
Jana Torkošová 

tel +421-55-7922 402
fax +421-55-7922 408
mail imrsas(at)saske.sk

Zástupkyňa:
Terézia Rácová 

tel +421-55-7922 404
fax +421-55-7922 408
mailtracova(at)saske.sk