Úsek technickej podpory

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Červeňáková, Helena
odborný pracovník ÚSV
hcervenakova@saske.sk +421/55/7922454
Džupon, Miroslav RNDr., PhD.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním
mdzupon@saske.sk +421/55/ 7922 453
Gonc, Marek
odborný pracovník ÚSV
mgonc@saske.sk +421/55/7922 405
Katana, Vladimír Ing.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním
vkatana@saske.sk +421/55/7922418, +421/55/7922499
Mochnacký, Dušan
ostatný pracovník
+421/55/7922499
Novák, Jozef
ostatný pracovník
+421/55/7922410, +421/55/7922499
Ridarčiková, Edita
odborný pracovník ÚSV
eridarcikova@imr.saske.sk +421/55/7922438
Siládi, Štefan
ostatný pracovník
+421/55/7922499