Publikačná činnosť

Falat, Ladislav

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • BALLÓKOVÁ, Beáta – FALAT, Ladislav – PUCHÝ, Viktor – MOLČANOVÁ, Zuzana – BESTERCI, Michal – DŽUNDA, Róbert – ABBAS, Aqeel – HUANG, Song-Jeng. The influence of laser surface remelting on the tribological behavior of the ECAP-processed AZ61 Mg alloy and AZ61-Al2O3 metal matrix composite. In Materials, 2020, vol. 13, p. 2688. (2019: 0.647 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1996-1944. Typ: ADCA
  • KEPIČ, Ján – HOMOLOVÁ, Viera – FALAT, Ladislav – DŽUNDA, Róbert. The occurence of niobium borides in dissimilar weld joints of T92 steels. In CALPHAD: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry, 2019, vol. 67, p. 92. (2018: 2.652 – IF, Q1 – JCR, 1.014 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2019 – Current Contents). ISSN 0364-5916. Typ: AEGA
  • ŤAVODOVÁ, Miroslava – FALAT, Ladislav. Laboratórna analýza tvrdonávarového materiálu navrhnutého pre aplikáciu na lesnícke nástroje. In Zváranie : odborný časopis so zameraním na zváranie a príbuzné technológie, 2019, roč. 68, č. 4, s. 16-20. ISSN 0044-5525. Typ: ADFB
  • ŤAVODOVÁ, Miroslava – FALAT, Ladislav – ŠKULTÉTYOVÁ, Veronika. Laboratory analysis of hardfacing material applied by plasma and TIG welding. In MM Science Journal, 2020, p. 3826-3831. (2019: 0.217 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1803-1269. Typ: ADMB