Publikačná činnosť

Sopčák, Tibor

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • HEČKOVÁ, MáriaSTREČKOVÁ, Magdaléna – ORIŇÁKOVÁ, Renáta – HOVANCOVÁ, Jana – GUBOOVÁ, Alexandra – SOPČÁK, TiborKOVALČÍKOVÁ, Alexandra – PLEŠINGEROVÁ, B. – MEDVEĎ, DávidSZABÓ, JurajDUSZA, Ján. Porous carbon fibers for effective hydrogen evolution. In Applied Surface Science, 2020, vol. 506, p. 144955. (2019: 6.182 – IF, Q1 – JCR, 1.230 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0169-4332. Typ: ADCA