Publikačná činnosť

Csanádi, Tamás

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • CSANÁDI, Tamás** – GALL, Marián – VOJTKO, MarekKOVALČÍKOVÁ, Alexandra – HNATKO, Miroslav – DUSZA, Ján – ŠAJGALÍK, Pavol. Micro scale fracture strength of grains and grain boundaries in polycrystalline La-doped beta-Si3N4 ceramics. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, no. 14, p. 4783-4791. (2019: 4.495 – IF, Q1 – JCR, 1.164 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0955-2219. Typ: ADCA