Základné info

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Andrejovská, Jana Ing., PhD.
vedecký pracovník
jandrejovska@saske.sk +421/55/
Bačová, Janette
ostatný pracovník
+421/55/7922803
Ballóková, Beáta Ing., PhD.
vedecký pracovník
bballokova@saske.sk +421/55/7922 411
Barger, Gabriel
spojovateľ
+421/55/7922111
Bernátová, Eva
vedúca závodnej jedálne
bernatova@saske.sk 055/7922105
Birčáková, Zuzana RNDr., PhD.
vedecký pracovník
zbircakova@saske.sk +421/55/7922473
Bruncková, Helena RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
hbrunckova@saske.sk +421/55/7922 455
Bureš, Radovan Ing., CSc.
samostatný vedecký pracovník
rbures@saske.sk +421/55/7922 431
Ceniga, Ladislav Ing. Mgr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
lceniga@saske.sk
Ciffrová, Anna Ing.
odborný pracovník – verejné obstarávanie
ciffrova@saske.sk 055/7922103
Csanádi, Tamás MSc., PhD.
vedecký pracovník
tcsanadi@saske.sk +421/55/7922412
Červeňáková, Helena
odborný pracovník ÚSV
hcervenakova@saske.sk +421/55/7922454
Čiripová, Lucia Ing., PhD.
vedecký pracovník
lciripova@saske.sk +421/55/7922 445
Dorčáková, Františka Ing., PhD.
vedecký pracovník
fdorcakova@saske.sk +421/55/7922 801
Došová Gencková, Katarína
pokladníčka
dosova@saske.sk 055/7922108
Ďurišinová, Katarína Ing.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním
kdurisinova@saske.sk +421/55/7922 496
Dusza, Ján prof. RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník, vedúci divízie VD1
jdusza@saske.sk +421/55/7922 489
Džunda, Róbert Ing., PhD.
vedecký pracovník
rdzunda@saske.sk +421/55/7922 424
Džupon, Miroslav RNDr., PhD.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním
mdzupon@saske.sk +421/55/ 7922 453
Fáberová, Mária Ing.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním
mfaberova@saske.sk +421/55/7922 431
Falat, Ladislav Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
lfalat@saske.sk +421/55/7922 447
Fejerčák, Miloš Mgr.
Doktorand
mfejercak@saske.sk +421/55/7922463
Filičko, Ján
ostatný pracovník
+421/55/7922115
Gadusová, Monika
vrátnicka
055/7922116
Gajdošová, Glória JUDr.
Vedúca organizačnej zložky
gajdos@saske.sk 055/ 7922101
Gamcová, Jana Mgr.
doktorand
jgamcova@saske.sk +421/55/7922462
Giretová, Mária MVDr., PhD.
vedecký pracovník
mgiretova@saske.sk +421/55/7922454
Girman, Vladimír Ing., PhD.
vedecký pracovník
vladimir.girman@upjs.sk
Gonc, Marek
odborný pracovník ÚSV
mgonc@saske.sk +421/55/7922 405
Hečková, Mária Mgr.
doktorand
mheckova@saske.sk +421/55/7922473
Homolová, Viera RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
vhomolova@saske.sk +421/55/7922 444
Hovorková, Marta
finančná účtovníčka
hovorkova@saske.sk 055/ 7922103
Hrabkovská, Andrea Ing.
mzdová účtovníčka
hrabkovska@saske.sk 055/7922109
Hricová, Maria Mgr.
administratívny pracovník
mhricova@saske.sk +421/55/ 7922 404
Hrubovčáková, Monika RNDr., PhD.
vedecký pracovník
mhrubovcakova@saske.sk +42155/7922452
Hviščová, Petra Ing., PhD.
vedecký pracovník
phviscova@saske.sk +421/55/7922488
Hvizdoš, Pavol doc. RNDr., DrSc.
riaditeľ, samostatný vedecký pracovník
phvizdos@saske.sk +421/55/7922402
Icsová, Jarmila
ostatný pracovník
+421/55/7922115
Igriniová, Soňa
ostatný pracovník
+421/55/7922115
Ivor, Michal Ing.
doktorand
mivor@saske.sk +421/55/7922412
Jakubéczyová, Dagmar Ing., CSc.
samostatný vedecký pracovník
djakubeczyova@saske.sk +421/55/7922414
Janovec, Jozef prof. Ing., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
jjanovec@saske.sk +421/55/7922441
Juhásová, Ľudmila
ostatný pracovník
+421/55/7922115
Juhásová, Magdaléna
finančná účtovníčka
mjuhasov@saske.sk 055/ 7922106
Kabátová, Margita Ing.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním
mkabatova@saske.sk +421/55/7922461
Katana, Vladimír Ing.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním
vkatana@saske.sk +421/55/7922418, +421/55/7922499
Kepič, Ján Ing., PhD.
vedecký pracovník
jkepic@saske.sk +421/55/7922802
Kirkovská, Ivana MSc.
doktorand
ikirkovska@saske.sk +421/55/7922445
Klima, Štefan
údržbár
055/7922110
Kocanová, Jana Mgr.
finančná účtovníčka
jkocanova@saske.sk 055/7922114
Kočík, Marek Ing.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním
mkocik@saske.sk +421/55/7922414
Koppel, Róbert
referent pre verejné obstarávanie
rkoppel@saske.sk 055/7922104
Koribanič, Juraj
ostatný pracovník
+421/55/7922115
Koribanich, Ihor MSc.
ikoribanich@saske.sk
Korintus, Viktor
údržbár – elektrikár
055/ 7922110
Kováč, František RNDr., CSc.
vedúci vedecký pracovník
fkovac@saske.sk +421/55/7922446
Kovaľ, Karol Ing.
odborný pracovník s VŠ
kkoval@saske.sk +421/55/7922424
Kovaľ, Vladimír RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
vkoval@saske.sk +421/55/7922469
Kovalčíková, Alexandra Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
akovalcikova@saske.sk +421/55/7922426
Kožurková, Miriam
pomocná kuchárka
055/7922121
Krčmárik, Miroslav
ostatný pracovník
mkrcmarik@saske.sk +421/55/7922438
Kromka, František Ing.
doktorand
fkromka@saske.sk +421/55/7922463
Kukuruďa, Jozef Ing.
správca siete
055/7922101
Kupková, Miriam RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
mkupkova@saske.sk +421/55/7922452
Kuruc, Ján
vodár – údržbár
055/7922110
Kvetková, Lenka Ing., PhD.
vedecký pracovník
lkvetkova@saske.sk +421/55/7922426
Ľachová, Ľudmila Ing.
vedúca účtární
lachova@saske.sk 055/7922119
Lisnichuk, Maksym Mgr., PhD.
mlisnichuk@saske.sk
Lofaj, František doc. RNDr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
flofaj@saske.sk +421/55/7922407
Medvecký, Ľubomír Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník, vedúci divízie VD3, predseda vedeckej rady ÚMV SAV, predseda ZO OZ
lmedvecky@saske.sk +421/55/7922451, +421/55/7922460
Medveď, Dávid Ing. , PhD.
vedecký pracovník
dmedved@saske.sk +421/55/7922430
Mihalik, Ján RNDr.
zástupca riaditeľa, odborný pracovník s VŠ
jmihalik@saske.sk +421/55/7922403
Milkovič, Ondrej doc. Ing., PhD.
vedecký pracovník
omilkovic@saske.sk +421/55/7922495
Mochnacký, Dušan
ostatný pracovník
+421/55/7922499
Molčanová, Zuzana Ing., PhD.
vedecký pracovník
molcanova@saske.sk +421/55/7922467
Motýľ, Rastislav
Múdra, Erika Ing., PhD.
vedecký pracovník
emudra@saske.sk +421/55/7922434
Nagyová, Mária
účtovníčka v evidencii majetku
nagyova@saske.sk 055/7922112
Novák, Jozef
ostatný pracovník
+421/55/7922410, +421/55/7922499
Olexová, Zuzana Ing.
fin.účt.-štátna pokladnica
olexova@saske.sk 055/7922103
Ondrejová, Katarína Mgr.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním
zis@saske.sk +421/55/7922409
Petrová, Jana
pomocná kuchárka
055/7922121
Petryshynets, Ivan Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
ipetryshynets@saske.sk +421/55/7922442
Podobová, Mária Ing., PhD.
vedecký pracovník
mpodobova@saske.sk +421/55/7922448
Puchý, Viktor Ing., PhD.
vedecky pracovík
vpuchy@saske.sk +421/55/7922448
Rácová, Terézia
administratívny pracovník
tracova@saske.sk +421/55/7922404
Ridarčiková, Edita
odborný pracovník ÚSV
eridarcikova@imr.saske.sk +421/55/7922438
Sabol, Peter
ostatný pracovník
+421/55/7922115
Saksl, Karel Ing., DrSc.
vedecký tajomník, vedúci vedecký pracovník, vedúci divízie VD1
ksaksl@saske.sk +421/55/7922457
Saksl, Karel Ing.
ostatný pracovník
+421/55/7922803
Salamonová, Mária Ing.
msalamonova@saske.sk
Sedlák, Richard Ing., PhD.
vedecký pracovník
rsedlak@saske.sk +421/55/7922400
Sedlák, Tomáš
odborný pracovník ÚSV
tsedlak@saske.sk +421/55/7922405
Shepa, Ivan Mgr.
doktorand
ishepa@saske.sk +421/55/7922434
Siládi, Štefan
ostatný pracovník
+421/55/7922499
Sinaiová, Iveta Ing.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním
isinaiova@saske.sk +421/55/7922433
Sobek, Dušan
zámočník – údržbár
sobek@saske.sk 055/7922160
Sopčák, Tibor RNDr., PhD.
vedecký pracovník
tsopcak@saske.sk +421/55/7922455
Strečková, Magdaléna RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
mstreckova@saske.sk +421/55/7922455
Sülleiová, Katarina Ing.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním
ksulleiova@saske.sk +421/55/7922433
Sušinová, Anna
ostatný pracovník
+421/55/7922115
Szabó, Juraj Ing., PhD.
vedecký pracovník
jszabo@saske.sk +421/55/7922473
Ševc, Peter RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
psevc@saske.sk +421/55/7922417
Štepanovská, Eva
personalny referent
palkova@saske.sk 055/ 7922110
Štulajterová, Radoslava Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
rstulajterova@saske.sk +421/55/7922451
Šuľová, Katarína Mgr.
doktorand
ksulova@saske.sk +421/55/7922467
Torkošová, Jana
vedúca sekretariátu, administratívny pracovník
imrsas@saske.sk +421/55/7922402
Tóthová, Regina
samostatna kucharka
055/7922105
Urbanová, Ľuba
mzdova uctovnicka
urbanova@saske.sk 055/7922109
Varcholová, Dagmara Ing.
dvarcholova@saske.sk
Vojtaníková, Henrieta
účtovníčka
vojtanikova@saske.sk 055/7922112
Vojtko, Marek Ing., PhD.
vedecký pracovník
mvojtko@saske.sk +421/55/7922430
Zmoray, Martin
vodič
055/7922101
Zuzkáč, Pavol
vodic – udrzbar
055/ 7922110