Základné info

Regensbogenová, Anna

účtovníčka v útvare evidencie majetku
Tel.: 055/7922112
Fax: 055/7922117