Základné info

Hečková, Mária Mgr.

doktorand
Tel.: +421/55/7922473
Fax: +421/55/7922408