Základné info

Došová Gencková, Katarína

pokladníčka
Tel.: 055/7922108