Základné info

Bernátová, Eva

vedúca závodnej jedálne
Tel.: 055/7922105