Základné info

Sinaiová, Iveta Ing.

odborný pracovník s VŠ vzdelaním
Tel.: +421/55/7922433
Fax: +421/55/7922408