Základné info

Saksl, Karel Ing., DrSc.

vedecký tajomník, vedúci vedecký pracovník, vedúci divízie VD1
Tel.: +421/55/7922457
Fax: +421/55/7922408