Základné info

Gažiova, Jana

vedúca učtárni
Tel.: 055/ 7922102
Fax: 055/7922117