Základné info

Gajdošová, Glória JUDr.

Vedúca organizačnej zložky
Tel.: 055/ 7922101
Fax: 055/7922117