Základné info

Ľachová, Ľudmila Ing.

vedúca účtární
Tel.: 055/7922119
Fax: 055/7922117