Základné info

Falat, Ladislav Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: +421/55/7922 447
Fax: +421/55/7922408