Základné info

Kukuruďa, Jozef Ing.

správca siete
Tel.: 055/7922101
Fax: 055/7922117