Základné info

Nagyová, Mária

účtovníčka v evidencii majetku
Tel.: 055/7922112