Základné info

Koppel, Róbert

referent pre verejné obstarávanie
Tel.: 055/7922104