Základné info

Ciffrová, Anna Ing.

odborný pracovník – verejné obstarávanie
Tel.: 055/7922103