Základné info

Girman, Vladimír Ing., PhD.

vedecký pracovník