Základné info

Kuruc, Ján

vodár – údržbár
Tel.: 055/7922110
Fax: 055/7922117