Pracovníci

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Birčáková, Zuzana RNDr., PhD.
vedecký pracovník
zbircakova@saske.sk +421/55/7922473
Bruncková, Helena RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
hbrunckova@saske.sk +421/55/7922 455
Bureš, Radovan Ing., CSc.
samostatný vedecký pracovník
rbures@saske.sk +421/55/7922 431
Fáberová, Mária Ing.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním
mfaberova@saske.sk +421/55/7922 431
Giretová, Mária MVDr., PhD.
vedecký pracovník
mgiretova@saske.sk +421/55/7922454
Hečková, Mária Mgr.
doktorand
mheckova@saske.sk +421/55/7922473
Jakubéczyová, Dagmar Ing., CSc.
samostatný vedecký pracovník
djakubeczyova@saske.sk +421/55/7922414
Kovaľ, Vladimír RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
vkoval@saske.sk +421/55/7922469
Kupková, Miriam RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
mkupkova@saske.sk +421/55/7922452
Medvecký, Ľubomír Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník, vedúci divízie VD3, predseda vedeckej rady ÚMV SAV, predseda ZO OZ
lmedvecky@saske.sk +421/55/7922451, +421/55/7922460
Mihalik, Ján RNDr.
zástupca riaditeľa, odborný pracovník s VŠ
jmihalik@saske.sk +421/55/7922403
Sopčák, Tibor RNDr., PhD.
vedecký pracovník
tsopcak@saske.sk +421/55/7922455
Strečková, Magdaléna RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
mstreckova@saske.sk +421/55/7922455
Szabó, Juraj Ing., PhD.
vedecký pracovník
jszabo@saske.sk +421/55/7922473
Štulajterová, Radoslava Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
rstulajterova@saske.sk +421/55/7922451