Pracovníci

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Ballóková, Beáta Ing., PhD.
vedecký pracovník
bballokova@saske.sk +421/55/7922 411
Ceniga, Ladislav Ing. Mgr., DrSc.
vedúci vedecký pracovník
lceniga@saske.sk
Čiripová, Lucia Ing., PhD.
vedecký pracovník
lciripova@saske.sk +421/55/7922 445
Ďurišinová, Katarína Ing.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním
kdurisinova@saske.sk +421/55/7922 496
Džupon, Miroslav RNDr., PhD.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním
mdzupon@saske.sk +421/55/ 7922 453
Falat, Ladislav Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
lfalat@saske.sk +421/55/7922 447
Fejerčák, Miloš Mgr.
Doktorand
mfejercak@saske.sk +421/55/7922463
Homolová, Viera RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
vhomolova@saske.sk +421/55/7922 444
Kirkovská, Ivana MSc.
doktorand
ikirkovska@saske.sk +421/55/7922445
Kováč, František RNDr., CSc.
vedúci vedecký pracovník
fkovac@saske.sk +421/55/7922446
Kromka, František Ing.
doktorand
fkromka@saske.sk +421/55/7922463
Milkovič, Ondrej doc. Ing., PhD.
vedecký pracovník
omilkovic@saske.sk +421/55/7922495
Molčanová, Zuzana Ing., PhD.
vedecký pracovník
molcanova@saske.sk +421/55/7922467
Petryshynets, Ivan Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
ipetryshynets@saske.sk +421/55/7922442
Podobová, Mária Ing., PhD.
vedecký pracovník
mpodobova@saske.sk +421/55/7922448
Puchý, Viktor Ing., PhD.
vedecky pracovík
vpuchy@saske.sk +421/55/7922448
Saksl, Karel Ing., DrSc.
vedecký tajomník, vedúci vedecký pracovník, vedúci divízie VD1
ksaksl@saske.sk +421/55/7922457
Sinaiová, Iveta Ing.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním
isinaiova@saske.sk +421/55/7922433
Sülleiová, Katarina Ing.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním
ksulleiova@saske.sk +421/55/7922433
Ševc, Peter RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
psevc@saske.sk +421/55/7922417
Šuľová, Katarína Mgr.
doktorand
ksulova@saske.sk +421/55/7922467
Varcholová, Dagmara Ing.
dvarcholova@saske.sk