Akreditované študijné odbory

Smernica Ústavu experimentálnej fyziky SAV pre doktorandské štúdium

Rámcové dohoda o spolupráci v oblasti doktorandského štúdia

  • UPJŠ

Biofyzika (Prírodovedecká fakulta)

Fyzika kondenzovaných látok a akustika (Prírodovedecká fakulta)

Všeobecná fyzika a matematická fyzika (Prírodovedecká fakulta)

  • TUKE

Fyzikálne inžinierstvo (Fakulta elektrotechniky a informatiky)

Materiály (Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie)

 

  • Akreditačné spisy študijných programov

 

Jadrová a subjadrová fyzika

Doktorandský študijný program

Všeobecná a matematická fyzika

Doktorandský študijný program

Fyzika kondenzovaných látok a akustika

Doktorandský študijný program

 

  • Akreditované študijné odbory

4-1-12 Biofyzika – denné štúdium

4-1-12 Biofyzika – externé štúdium

4.1.3 Fyzika kondenzovaných látok a akustika – denné štúdium

4.1.3 Fyzika kondenzovaných látok a akustika – externé štúdium

4.1.2 Všeobecná fyzika a matematická fyzika – denné štúdium

4.1.2 Všeobecná fyzika a matematická fyzika – externé štúdium

5.2.26 Materiály / Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo – denné štúdium

5.2.26 Materiály / Náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo – externé štúdium

5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo- denné štúdium

5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo- externé štúdium

 

4.1.5 Jadrová a subjadrová fyzika – denné štúdium

v súčasnosti bez garanta

4.1.5 Jadrová a subjadrová fyzika – externé štúdium

v súčasnosti bez garanta